PayByPhone biedt services aan waarmee u kunt betalen voor parkeerplaatsen in steden overal ter wereld. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw account en op uw gebruik van de services van PayByPhone. U kunt een contract en account hebben bij PayByPhone Technologies Inc. (als u zich registreert in Canada of de Verenigde Staten of een telefoonnummer van die landen gebruikt), bij een van zijn dochterondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot PayByPhone Limited, PayByPhone SAS, PayByPhone Suisse AG en Sunhill Technologies GmbH (als u zich registreert in een Europees land of een Europees telefoonnummer gebruikt) of bij PayByPhone Pty. Ltd. (als u zich registreert in Australië of Nieuw-Zeeland of een telefoonnummer van die landen gebruikt).  Naar al deze entiteiten wordt gezamenlijk verwezen als 'PayByPhone'. 

In deze Algemene Voorwaarden wordt er uitleg gegeven over onze wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot de services. Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen en bewaar een kopie voor referentie in de toekomst.

Door uw account aan te maken, uw account of de services te openen, te bekijken, erop te browsen of ze op een andere manier te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u wettelijk verplicht bent deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid, de Juridische Verklaring en de toepasselijke wetten en regels na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden of met het Privacybeleid, maak dan geen account aan of gebruik de services niet.

Als u vragen hebt over de onderstaande informatie, gelieve dan contact op te nemen met ons klantenservicecenter, waarvan u de contactgegevens vindt op het einde van deze pagina. 

Inhoudsopgave

 1. Algemene voorwaarden voor de services van PayByPhone
 2. Accountinformatie
 3. Licentie en toegang tot de services
 4. Uw account gebruiken
 5. Tarieven, betaling en terugbetalingen
 6. Verificatie van transacties
 7. Onvermogen om transacties te voltooien
 8. PayByPhone is een bedrijf voor parkeerbetaaloplossingen.
 9. Vergunningen
 10. Disclaimer van garanties voor het serviceniveau
 11. Garanties, schadeloosstellingen en aansprakelijkheidsbeperkingen
 12. Verlies, diefstal of niet-geautoriseerd gebruik
 13. Kennisgeving met informatie over uw recht om fouten aan te vechten
 14. Oplossing van geschillen en vertrouwelijke arbitrage
 15. Bekendmaking van accountinformatie aan derden
 16. Vragen i.v.m. krediet of informatie
 17. Werkdagen
 18. Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn
 19. Annulering van uw account
 20. Toepasselijk recht
 21. Intellectuele eigendom
 22. Allerlei
 23. Klantenservicecenters

1. Algemene voorwaarden voor de services van PayByPhone

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor uw gebruik van de services (inclusief de app en uw account) en zijn van toepassing op uw gebruik van de app en de services voor elke transactie.

Dit is geen overeenkomst tussen u en een transactie-entiteit of een beheerder van faciliteiten, maar een overeenkomst tussen u en PayByPhone, zelfs als u tot bepaalde delen van de services toegang krijgt via een website of een app van derden.

Onze services zijn niet bedoeld voor personen jonger dan zestien jaar. Als u erachter komt dat een kind gebruikmaakt van onze services, gelieve dan met ons contact op te nemen via privacy@paybyphone.com en wij zullen de nodige stappen zetten om het account, zoals nodig, te verwijderen en stop te zetten.

In deze overeenkomst hebben de volgende bewoordingen de betekenis die hieronder is aangegeven:

 • Account - Een account bij de PayByPhone-parkeerservice dat door u is geopend in de app, op de website of door te bellen naar ons klantenservicecenter.
 • ANPR – De automatische kentekenherkenningsfunctie die (1) vóór de betaling een geabonneerd voertuig identificeert als een voertuig dat mag parkeren op de deelnemende parkeerfaciliteiten zonder dat er een actie die normaal gezien moet worden uitgevoerd, moet worden ondernomen om de ingang te openen en (2) automatisch het tijdstip van inrijden en uitrijden in en uit de deelnemende parkeerfaciliteit registreert en de parkeerduur en de kosten van de parkeersessie automatisch berekent met als doel de initiatie van de betaling.
 • App - De mobiele PayByPhone-parkeerbetaalapplicatie en andere applicaties die we kunnen ontwikkelen.
 • Autopass – De service van PayByPhone die u kunt kiezen voor uw voertuig of voertuigen in de app, op de website of via het klantenservicecenter, en waarmee u automatisch kunt betalen voor uw parkeerplaats op de deelnemende parkeerfaciliteiten die ANPR ondersteunen.
 • Faciliteitsbeheerder - De beheerder van een parkeerfaciliteit die de optie biedt om voor het parkeren te betalen met de PayByPhone-service.
 • Intellectuele eigendom - Merken, uitvindingen, technieken, methoden, werken van auteurschap, know-how, publiciteitsrechten, handelsgeheimen, eigendomsrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die eraan gerelateerd zijn.
 • Betaalgegevens - Gegevens van om het even welk type die nodig zijn om betalingen uit te voeren met creditcards, betaalkaarten, digitale portefeuilles, via de app en op de website en alle andere betaalmethoden die nu of in de toekomst aanvaard zijn door PayByPhone met betrekking tot om het even welke transactie.
 • Parkeerstraffen - Parkeerboetes, kennisgevingen van overtredingen, dagvaardingen of straffen; het vastzetten van uw wiel door de politie, het wegtakelen van uw auto, of inbeslagneming, een andere afdwinging van de parkeervereisten voor voertuigen en forfait post-stationnement (FPS).
 • Parkeersessie - De parkeerservice die u verkrijgt van een faciliteitsbeheerder binnen de transactie.  De details van een parkeersessie kunnen bestaan uit: locatie, kenteken, begintijd parkeersessie, eindtijd parkeersessie en zijn normaal gezien gekoppeld aan een betaling.
 • Services - Alle services die door PayByPhone worden aangeboden, waaronder die services waarmee u in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst kunt betalen voor een parkeersessie bij deelnemende parkeercliënten, waaronder Autopass, door gebruik te maken van onze app, websites, Application Programming Interfaces (API's), backend-technologieën, producten, services, inhoud, functies, applicaties, IVR-systeem, PayByPhone Portal, PayByPhone Business Portal en eventuele toekomstige updates, wijzigingen of aanvullingen daarop.
 • Website - Alle door PayByPhone geëxploiteerde websites, waaronder https://www.paybyphone.com, https://www.paybyphone.fr,
  https://www.paybyphone.co.uk, https://www.paybyphone.ch, alsook eventuele opvolgers van dergelijke websites.
 • Algemene voorwaarden - Deze Algemene Voorwaarden die door u worden geaccepteerd en aangenomen bij het openen van een account of het gebruik van de services en die van toepassing zijn op uw gebruik van de app en de services.
 • Transacties – Iedere keer dat u aan de hand van onze app of services een transactie voor een parkeersessie start, betaalt, eindigt of uitvoert.
 • Transactie-entiteit - De verschillende betalingsverwerkers die uw transacties helpen verwerken.

2. Accountinformatie

U kunt uw account openen door de app te downloaden en te installeren, op de website of door contact op te nemen met het geschikte klantenservicecenter. U kunt te allen tijde uw accountprofiel wijzigen, maar u gaat ermee akkoord om uw geldige registratiegegevens te verstrekken, met inbegrip van uw contactgegevens. U mag zich niet voordoen als iemand anders of ons een valse identiteit opgeven.

U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw accountinformatie te allen tijde correct en actueel is. Verder gaat u ermee akkoord om alle beperkingen van uw land en regio na te leven die mogelijk van toepassing zijn op uw registratie bij ons. Uw account zal geldig zijn, totdat u of PayByPhone het annuleert in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld als uw account valse informatie bevat.

U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw account en u gaat ermee akkoord om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van niet-geautoriseerd gebruik. 

3. Licentie en toegang tot de services

PayByPhone verleent u uitsluitend voor het gebruik in verband net onze service, een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie voor toegang tot de services en persoonlijk gebruik van de website en de service. De licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van de service van PayByPhone, alle verzamelingen en al het gebruik van informatie, beschrijvingen of prijzen; al het afgeleid gebruik van de website of de inhoud ervan; alle gedownloade of gekopieerde accountinformatie ten behoeve van anderen; of al het gebruik van datamining, robotten of dergelijke gegevensverzamelings- en extractietools. Alle materialen en informatie die betrekking hebben op PayByPhone mogen niet gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, opnieuw verkocht, bezocht of op een andere manier geëxploiteerd worden voor om het even welk commercieel doeleinde zonder de expliciete schriftelijke toestemming van PayByPhone. Al het niet-geautoriseerd gebruik beëindigt de toelating of de licentie die door PayByPhone verleend is.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de licentie voor het gebruik van de services onderhevig is aan de volgende beperkingen:

 • U mag (i) uw licentie, (ii) de app, (iii) het gebruik van de services of (iv) uw rechten onder deze Algemene Voorwaarden niet delen of toekennen, kopiëren (behalve zoals er hierin expliciet vermeld staat), in sublicentie geven, overdragen, leasen, verhuren, verkopen, verdelen of op een andere manier verstrekken aan een derde.
 • U mag de app of services of om het even welk onderdeel ervan (i) niet wijzigen, aanpassen, vertalen, dupliceren, uit elkaar halen, decompileren, demonteren, reverse-compileren of reverse-engineeren of een dergelijke handeling uitvoeren voor om het even welke reden, of (ii) proberen de onderliggende broncode of algoritmen van de app of de services te achterhalen (tenzij de afdwinging van deze beperking verboden is onder de toepasselijke wet en dan uitsluitend in die mate die specifiek toegestaan is door de toepasselijke wet en nadat wij via een schriftelijke kennisgeving redelijkerwijs van tevoren hiervan op de hoogte gesteld zijn en we de mogelijkheid gehad hebben om hierop te antwoorden).
 • U mag de services niet betrekken in concurrentieanalyses, benchmarking, gebruik, evaluaties of weergaven of afgeleiden creëren op basis van de app of services.
 • U mag geen enkele partij, die ofwel rechtstreeks handelt of namens u, toelaten om deze beperkingen te schenden of te overtreden.
 • U mag geen enkele van de Algemene Voorwaarden overtreden.

4. Uw account gebruiken

Doel

U kunt het account gebruiken om te betalen voor parkeerplaatsen in een parkeerfaciliteit die de optie biedt om te betalen met de PayByPhone-service en, indien die optie beschikbaar is in uw regio, parkeerstraffen te betalen of te verlengen. U kunt op onze website, op de app of door te bellen naar het klantenservicecenter toegang krijgen tot uw transacties en uw recente accountgeschiedenis bekijken.

Gebruik van uw account, wachtwoord en mobiele telefoon

Wanneer u een account opent, zal er u gevraagd worden een vertrouwelijk wachtwoord in te voeren voor een veilige toegang tot uw account. U zult ons ook het telefoonnummer verstrekken waarmee u het account zult openen. Het account en het wachtwoord dienen voor uw gebruik en veiligheid. U gaat ermee akkoord:

 • het wachtwoord niet openbaar te maken of het niet op te slaan op uw telefoon of het op een andere manier beschikbaar te stellen aan een andere persoon.
 • het account, het wachtwoord en uw telefoon volgens de instructies te gebruiken.
 • ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van verlies, niet-geautoriseerd gebruik of diefstal van uw account of wachtwoord.
 • aansprakelijk te zijn voor alle transacties die door een persoon worden uitgevoerd die door u geautoriseerd is of de toestemming van u heeft gekregen om uw account en/of wachtwoord te gebruiken. Als u iemand anders toelaat om uw account te gebruiken, zullen wij en de faciliteitsbeheerder veronderstellen dat u deze persoon geautoriseerd hebt om het account te gebruiken en zult u verantwoordelijk zijn voor alle transacties die door die persoon geïnitieerd worden op het account.

5. Tarieven, betaling en terugbetalingen

Tarieven

Voordat u de parkeersessie start, gaat u ermee akkoord te bevestigen dat de vergoedingen en servicekosten die gepaard gaan met de transactie van toepassing zijn op het account en op het account in rekening gebracht kunnen worden. U autoriseert ons om dergelijke kosten te initiëren op het account.

U bent onderhevig aan alle toepasselijke algemene voorwaarden, beperkingen en andere vereisten van betaalproviders die gerelateerd zijn aan de betaalmethode en wij zijn niet aansprakelijk voor transactiekosten, kosten voor onvoldoende middelen of enige andere kosten of vergoedingen die opgelegd worden door een betaalprovider met betrekking tot uw gebruik van een dergelijke betaalprovider voor de transacties.

U begrijpt dat parkeertarieven kunnen variëren ten gevolge van de parameters die ingesteld zijn door de transactie-entiteit en de faciliteitsbeheerder, zoals de parkeerlocatie, het tijdstip, de dag van de week, bijzondere evenementen en dat deze verschillen buiten onze controle vallen en mogelijk niet tijdig kunnen weergegeven worden op de app of services. We geven alle parkeerkosten en -vergoedingen door aan u en we zijn niet verantwoordelijk voor verschillen in of wijzigingen van parkeertarieven, of voor andere verschillen tussen de parkeertarieven die weergegeven worden in de app of de service en de parkeertarieven die gehanteerd worden door de transactie-entiteit of de faciliteitsbeheerder op het moment van de parkeersessie. U bent als enige verantwoordelijk voor parkeerstraffen en voor de vaststelling van de toepasselijke parkeertarieven voor uw parkeersessie, voordat de transactie start.

U bent ook als enige verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen die u oploopt in verband met uw gebruik van uw mobiel toestel om de app of de services te openen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het dataverbruik, tekstberichten, oververbruik van data, kosten per minuut, roaming en andere telecom- of bijkomende kosten en u erkent dat dergelijke kosten of vergoedingen van toepassing kunnen zijn en dat u als enige verantwoordelijk bent voor dergelijke kosten en vergoedingen.

Er kan een terugboekingsvergoeding van $ 15,00 of € 15,00 in overweging worden genomen, als een poging om een transactie in rekening te brengen op uw account geweigerd wordt wegens onvoldoende middelen op uw geselecteerde betaalmethode, of voor de annulering van uw betaalmethode of voor iets dergelijks.

Betaling

U gaat ermee akkoord het parkeertarief samen met alle andere kosten en vergoedingen met betrekking tot de transacties te betalen. De betalingen moeten gebeuren in de munteenheid van het land waarin de parkeerfaciliteit zicht bevindt en zullen betaald worden aan PayByPhone of aan de faciliteitsbeheerder, afhankelijk van de locatie van de parkeerfaciliteit. Het bedrag van de transacties omvat het tarief dat gespecificeerd is door de faciliteitsbeheerder op de datum van de service (zoals vermeld in de parkeerfaciliteit of zoals geconfigureerd in het tarievensysteem van PayByPhone), de servicekosten voor de PayByPhone-service en alle belastingen die van toepassing zijn en in rekening gebracht worden via de betaalmethode die geselecteerd is voor het account.

Terugbetalingen

We doen ons uiterste best om te allen tijde een optimale service te verstrekken. Als u van mening bent dat er een facturatie- of boekhoudingsfout opgetreden is, gelieve dan contact op te nemen met het klantenservicecenter, waarvan u de contactgegevens op het einde van deze pagina vindt. Als de betaling, waarop de fout betrekking heeft, betaald is aan de faciliteitsbeheerder, zullen wij contact opnemen met de faciliteitsbeheerder. Als u voor om het even welke reden recht hebt op een terugbetaling van de services die u verkregen hebt via uw account, gaat u ermee akkoord krediet te ontvangen op de betaalmethode die u geselecteerd hebt op uw account, in plaats van cash. PayByPhone en de faciliteitsbeheerders geven geen terugbetalingen in cash.

Als u vragen hebt over een terugbetaling of een andere soortgelijke kwestie, gelieve dan contact op te nemen met het betreffende klantenservicecenter.

6. Verificatie van transacties

De details van uw transacties zullen in realtime beschikbaar zijn op uw online afschrift op uw account, in de app of op onze website. U gaat ermee akkoord dat we u periodieke afschriften en andere kennisgevingen met betrekking tot onze services, elektronisch kunnen verstrekken via uw account, de app of de website. Op de afschriften die elektronisch worden geleverd, zal elke transactie tijdens de overzichtsperiode beschreven staan. Uw afschrift zal beschikbaar zijn in elektronisch formaat en u kunt het bekijken en online printen in uw app en op de website. U kunt te allen tijde uw recente transacties in uw account bekijken. Momenteel worden alle transacties van één jaar weergegeven.

7. Onvermogen om transacties te voltooien

U begrijpt dat het gebruik van de services niet garandeert dat u een parkeerplaats krijgt en dat u pas de services activeert, nadat u een beschikbare en geldige parkeerplaats hebt gevonden.

U begrijpt dat u als enige verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat u de parkeersessie naar behoren gestart hebt voor de juiste parkeerlocatie, voordat u uw voertuig zonder toezicht achterlaat.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de correcte invoer van de informatie met betrekking tot uw parkeertransacties, waaronder (i) het nummer van de parkeerlocatie voor de betreffende parkeerplaats, (ii) het kentekennummer van het voertuig dat u parkeert en (iii) de informatie over de betaalmethode voor de transactie.

Als onderdeel van de services kan PayByPhone u herinneringen, waarschuwingen of kritieke kennisgevingen sturen via pushberichten, tekstberichten of e-mail. U erkent en gaat ermee akkoord dat de ontvangst van een dergelijk bericht niet voor 100% gegarandeerd is en dat u verantwoordelijk bent voor de tijdige activatie of deactivatie van een parkeersessie, wanneer dit mogelijk is. U erkent dat het mogelijk is dat u deze kennisgevingen niet ontvangt wegens de werking, dekking en services van uw mobielnetwerkprovider en/of internetserviceprovider of wegens andere redenen en u gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk blijft voor de tijdige activatie, verlenging of deactivatie van uw parkeersessie. PayByPhone is niet aansprakelijk voor schade en kosten die u oploopt omdat u de kennisgevingen niet tijdig ontvangen hebt of helemaal niet ontvangen hebt.

Wij en de faciliteitsbeheerders aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de voltooiing van een transactie die niet verwerkt kan worden door onze betaalverwerkers, omdat u onvoldoende middelen beschikbaar hebt op uw betaalmethode of wegens een andere reden.

Noch wij, noch de faciliteitsbeheerders zijn aansprakelijk jegens u voor het niet slagen in de acceptatie of afrekening op het account.

8. PayByPhone is een bedrijf voor parkeerbetaaloplossingen.

PayByPhone levert een service waarmee u in bepaalde faciliteiten kunt betalen voor uw parkeerplaats. PayByPhone bezit, beheert en onderhoudt geen parkeerfaciliteiten en is NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DERGELIJKE FACILITEITEN OF VOOR GEBEURTENISSEN DIE ZICH VOORDOEN IN DERGELIJKE FACILITEITEN. De parkeerfaciliteiten worden beheerd door bedrijven of overheidsinstanties met wie PayByPhone een contractuele relatie heeft, maar PayByPhone is niet verantwoordelijk voor acties die door die bedrijven genomen worden.

U bent verantwoordelijk om alle vermelde parkeerbeperkingen na te leven, waaronder de fysieke borden die parkeren op een bepaalde plek verbieden. Deze beperkingen prevaleren op de informatie die u ontvangt van PayByPhone. PayByPhone zal niet verantwoordelijk zijn voor incorrecte of tegenstrijdige parkeerbeperkingen die aangeduid worden op borden.

9. Vergunningen en Autopass

We geven bepaalde klanten de mogelijkheid om vergunningen te kopen bij faciliteitsbeheerder en partners ('verstrekkers van vergunningen'). Een vergunning dient als de officiële bevestiging van uw aankoop van een item dat voor verkoop wordt aangeboden door de verstrekkers van vergunningen.

De verstrekkers van vergunningen en niet PayByPhone bepalen de prijs en de beschikbaarheid van die vergunningen. De verstrekkers van vergunningen hebben beleidslijnen, waardoor het voor ons soms verboden is om vergunningen af te geven of items te ruilen of terug te betalen, nadat een vergunning aangekocht is. U begrijpt dat als u een vergunning koopt via PayByPhone, u niettemin verplicht bent de regels, beleidslijnen en voorwaarden van de desbetreffende verstrekker van de vergunning te volgen.

We bieden sommige klanten de Autopass-service, waarmee ze automatisch kunnen betalen voor een parkeerplaats in de deelnemende parkeerfaciliteiten. U begrijpt dat het gebruik van de Autopass-service onderhevig blijft aan de regels, beleidslijnen en voorwaarden van de desbetreffende faciliteitsbeheerder.

10. Disclaimer van garanties voor het serviceniveau

Merk op dat de services slechts beschikbaar zijn op geselecteerde locaties en dat het mogelijk is dat ze niet altijd beschikbaar zijn op alle locaties. Hoewel we ons best doen om de beste service te leveren, zijn er beperkingen wat betreft de cellulaire technologieën en betaaltechnologieën die storingen kunnen veroorzaken aan de service. Gelieve er rekening mee te houden dat WE GEEN ENKELE GARANTIE BIEDEN INZAKE HET NIVEAU van onze services.

Tenzij de wet dat anders voorziet, stelt u ons vrij en ziet u af van verplichtingen die zouden kunnen voortvloeien uit verdedigingen, rechten en claims die u hebt of zou kunnen hebben tegen een derde wat betreft het gebruik van het account.

11. Garanties, schadeloosstellingen en aansprakelijkheidsbeperkingen

Disclaimer betreffende garanties

U begrijpt dat de services geleverd worden op een 'as is'- en 'as available'-basis. PayByPhone doet geen beweringen of geeft geen garanties van om het even welke aard, impliciet of expliciet, wat betreft de werking van deze service of de informatie, inhoud, materialen of producten die aangeboden worden op de app of op de website. U gaat er expliciet mee akkoord dat uw gebruik van deze website en onze service uitsluitend onder uw eigen verantwoordelijkheid valt.

U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat alle gegevens, inhoud of informatie die gedownload worden of op een andere manier verkregen worden via het gebruik van de app, de website of de services, waaronder virussen, verkregen zijn naar eigen keuze en op uw eigen risico en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of dataverlies als resultaat van een dergelijke download.

De locatieservice 'in mijn buurt' wordt enkel als referentie aan de gebruikers verstrekt. Gebruikers moeten altijd de borden van PayByPhone en de faciliteitsbeheerder controleren voor het werkelijk locatienummer, voordat ze een transactie voltooien. PayByPhone aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor parkeersessies die geboekt zijn onder een onjuist locatienummer.

PayByPhone bezit of beheert geen parkeerfaciliteiten en baat er geen uit en geeft bijgevolg geen garanties met betrekking tot dergelijke faciliteiten. PayByPhone is niet aansprakelijk voor schade van om het even welke aard die voortvloeit uit of gerelateerd is aan een parkeerfaciliteit of het beheer ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve schadevergoedingen en gevolgschadevergoedingen die voortvloeien uit schade aan uw voertuig, verlies van uw voertuig of verlies van items die achtergelaten zijn in uw voertuig of voor eventuele persoonlijke letsels in om het even welke omstandigheden.

PayByPhone is ook niet verantwoordelijk voor parkeerstraffen die u oploopt of ontvangt, zelfs als de gebruikte services verband houden met een transactie. U bent als enige verantwoordelijk om problemen betreffende parkeerstraffen met de desbetreffende instanties en faciliteitsbeheerders op te lossen. Wij leggen geen parkeerbeperkingen op en zijn niet in staat om de acties van derden die parkeerbeperkingen opleggen of parkeerstraffen uitgeven, te controleren.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om PayByPhone te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen met betrekking tot elke claim, eis, rechtszaak, schuld, aansprakelijkheid, schade, kost of uitgave, met inbegrip van redelijke advocaatkosten en uitgaven voor de door PayByPhone geselecteerde advocaten, die voortvloeien uit een claim van derden tegen PayByPhone met betrekking tot (i) uw overtreding van de wet; (ii) uw inbreuk op enig intellectueel eigendom of vergelijkbare eigendomsrechten van een persoon of entiteit; (iii) een niet-naleving of schending van uw licentie; (iv) uw ongepast of illegaal gebruik van de app of services; (v) een handeling of nalatigheid of opzettelijk wangedrag van u; (vi) een schending van uw verklaringen, garanties of convenanten hierin gemaakt; en (vii) het niet-naleven door u van deze Algemene Voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van de app of services, stelt u PayByPhone vrij van alle claims die u mogelijk tegen PayByPhone hebt en die nu of hierna voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met het gebruik van de app, website of services of het gebruik van de app, website of service door een derde partij, en u scheldt deze kwijt en ziet er voor altijd van af. Verder ziet u af van alle claims en verweren die voortvloeien uit of verband houden met een handeling, gebeurtenis of nalatigheid, en geeft u deze op. Dit omvat, zonder beperking, elke claim die nu of in de toekomst zou kunnen worden ingediend onder (i) gemeenrecht of burgerlijk recht; (ii) het beleid, de praktijken of de procedures van PayByPhone; en/of (iii) de federale, staats-, provinciale en/of lokale wetten of regelgeving.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst PayByPhone alle garanties, expliciet of impliciet, af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. PayByPhone garandeert niet dat zijn app, website, zijn servers, e-mails of de door PayByPhone verzonden sms'en vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. PayByPhone is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn service, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

Bepaalde wetten staan beperkingen op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toe. Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten.

12. Verlies, diefstal of niet-geautoriseerd gebruik

U bent verantwoordelijk voor al het geautoriseerd gebruik van uw account. De toepasselijke wetgeving kan u beschermen tegen aansprakelijkheid voor niet-geautoriseerde aankopen. U begrijpt dat uw account geen kredietaccount is en dat het niet beschermd wordt door de wetten ter bescherming van kredietaccounts.

Laat het ons ONMIDDELLIJK weten als u denkt dat uw account gebruikt is door een niet-geautoriseerd persoon. Telefonisch contact met ons opnemen is de beste manier om UW VERLIEZEN TE BEPERKEN. Als u denkt dat uw telefoon is gestolen, of dat iemand het account heeft overgedragen of onjuist heeft belast zonder uw toestemming, neem dan contact op met het betreffende klantenservicecenter dat aan het einde van deze pagina wordt vermeld. Als u ons niet onmiddellijk op de hoogte stelt en u ernstig nalatig of frauduleus handelt met betrekking tot het account, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Als uw telefoon of betaalmethode is opgegeven als verloren of gestolen of als er op een andere manier mee geknoeid is, kunnen we het account sluiten om uw en onze verliezen te beperken.

13. Kennisgeving met informatie over uw recht om fouten aan te vechten

Neem in geval van fouten of vragen over transacties op uw account zo snel mogelijk contact op met het betreffende klantenservicecenter of stuur ons een e-mail via support@paybyphone.com, ook als u denkt dat het afschrift of het ontvangstbewijs onjuist is of als u meer informatie nodig hebt over een transactie die vermeld staat op het afschrift of het ontvangstbewijs. In de meeste gevallen zullen we u doorverbinden met de faciliteitsbeheerder wiens kosten hebben geleid tot de fout of wiens transactie heeft geresulteerd in vragen. Geschillen waarbij faciliteitsbeheerders betrokken zijn, worden beslecht volgens hun procedures.

Als de betwiste betaling door ons in rekening is gebracht (in plaats van door een faciliteitsbeheerder), moet u contact met ons opnemen binnen dertig dagen nadat de transactie in kwestie aan u beschikbaar is gesteld op het online afschrift.

In die kennisgeving moet de volgende informatie staan:

 • uw naam, gebruikersnaam en telefoonnummer, gebruikt voor het account.
 • een beschrijving van de fout of transactie waarover u twijfelt en een zo duidelijk mogelijke uitleg waarom u denkt dat het een fout is of waarom u meer informatie nodig hebt.
 • het bedrag van de vermoedelijke fout in de lokale munteenheid.

Als u dit mondeling aan ons doorgeeft, is het mogelijk dat we u vragen om uw klacht of vraag binnen de tien dagen schriftelijk aan ons te richten. Over het algemeen zullen we u de resultaten van ons onderzoek laten weten binnen tien werkdagen na ontvangst van uw kennisgeving, en zullen we eventuele fouten onmiddellijk corrigeren. Als we echter meer tijd nodig hebben, kan het tot 45 kalenderdagen duren om uw klacht of vraag te onderzoeken.

Als we besluiten dat er geen fout is gemaakt, sturen we u binnen drie werkdagen nadat we ons onderzoek hebben afgerond, een schriftelijke verklaring. U kunt om kopieën vragen van de documenten die we bij ons onderzoek hebben gebruikt.

14. Oplossing van geschillen en vertrouwelijke arbitrage

Elk geschil met betrekking tot de services die door PayByPhone worden aangeboden en dat niet is opgelost in overeenstemming met de voorgaande sectie 13, zal worden voorgelegd aan vertrouwelijke arbitrage in Vancouver, British Columbia. Behalve wanneer u op enigerlei wijze de intellectuele eigendomsrechten van PayByPhone hebt geschonden of gedreigd hebt die te schenden, kan PayByPhone een gerechtelijk bevel of een ander gepast soelaas zoeken bij om het even welke provinciale of federale rechtbank in de provincie British Columbia, en u stemt in met de exclusieve jurisdictie en procedures in dergelijke rechtbanken. De arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de regels die dan gelden van de Canadian Arbitration Association en wordt voorgezeten door één enkele arbiter. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnis worden ingevoerd bij om het even welke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage onder deze overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij betrokken is aangaande deze overeenkomst, hetzij via een collectieve arbitrageprocedure of anderszins.

15. Bekendmaking van accountinformatie aan derden

Afhankelijk van de toepasselijke privacywetten of andere wet- of regelgevingen, kunnen we van tijd tot tijd informatie over u en het account verstrekken:

 • aan onze dochterondernemingen en aan parkeer- en betaalbedrijven waarmee we relaties hebben.
 • als reactie op een dagvaarding, sommatie, gerechtelijk of administratief bevel, of andere juridische procedure waarvan wij denken dat deze onze naleving vereist.
 • in verband met het innen van schulden of om door ons geleden verliezen te melden.
 • in overeenstemming met elke overeenkomst tussen ons en een professionele, regelgevende of disciplinaire instantie.
 • in verband met mogelijke commerciële transacties of reorganisaties.
 • om zorgvuldig serviceproviders en handelspartners te kunnen selecteren die ons helpen aan uw behoeften te voldoen door onze services te leveren of aan te bieden.
 • of zoals anders bepaald in de huidige Algemene Voorwaarden.

Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe uw informatie wordt gebruikt.

16. Vragen i.v.m. krediet of informatie

U autoriseert ons om krediet-, werk- en opsporende onderzoeken te doen, die wij passend achten, in verband met de uitgifte en het gebruik van het account. We kunnen informatie over het account of kredietdossier verstrekken aan meldbureaus voor consumenten en anderen die de informatie op de juiste manier mogen ontvangen.

17. Werkdagen

Onze werkdagen zijn alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

18. Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn

Houd er rekening mee dat het gebruik van een mobiele telefoon of een ander toestel tijdens het rijden gevaarlijk kan zijn en we raden u aan onze service niet te gebruiken tijdens het besturen van een voertuig. U stemt ermee in PayByPhone te vrijwaren en vrij te stellen van alle aansprakelijkheid voor schade, verlies of letsels, gerelateerd aan het gebruik van deze service of het account tijdens het besturen van een voertuig.

19. Annulering van uw account

U kunt ervoor kiezen om deze overeenkomst te annuleren door uw account op onze website of app te sluiten, door een e-mail te sturen naar support@paybyphone.com, of door contact op te nemen met het betreffende klantenservicecenter dat aan het einde van deze pagina wordt vermeld. Uw beëindiging van deze overeenkomst heeft geen invloed op onze rechten of uw verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst voorafgaand aan de beëindiging en, in overeenstemming met het Privacybeleid, blijft uw account te allen tijde ons eigendom.

We kunnen uw recht om uw account te gebruiken op elk moment annuleren of beperken in de volgende gevallen:

 • bij meldingen van niet-geautoriseerd of ongebruikelijk creditcardgebruik in verband met uw account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kennisgevingen door de bank die de kaart heeft uitgegeven.
 • bij meldingen van niet-geautoriseerd of ongebruikelijk parkeergebruik in verband met uw account.
 • bij misbruik door u van het terugvorderingsproces dat wordt aangeboden door uw uitgevende bank.
 • bij overmatig veel geschillen of terugboekingen.
 • bij een schending van een voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden.
 • wanneer de naam van de kaarthouder op de betaalkaart die aan het account is gekoppeld, niet overeenkomt met de naam op het account, tenzij uw account gekoppeld is aan een zakelijke betaalmethode.
 • wanneer we de door u verstrekte informatie niet kunnen verifiëren of authenticeren.
 • wanneer we van mening zijn dat de activiteit op uw account een aanzienlijk krediet- of frauderisico voor ons vormt.

Onze mogelijkheid om uw account op te schorten, te beperken of te sluiten, beperkt of sluit andere rechtsmiddelen die we mogelijk hebben niet uit als u anderszins in strijd handelt met deze overeenkomst.

20. Toepasselijk recht

Door het account te openen, stemt u in met de wetten van het rechtsgebied van de PayByPhone waarmee u een contract heeft en waar het account is gevestigd is (met uitzondering van PayByPhone Pty. Ltd.), met uitsluiting van de toepassing van principes en/of regels met betrekking tot tegenstrijdige wetten.  In het geval van PayByPhone Technologies Inc. en PayByPhone Pty. Ltd. is het betreffende rechtsgebied de provincie British Columbia, Canada (onderhevig aan de bepalingen van de Consumer Protection Act die van toepassing is op de inwoners van Quebec), in het geval van PayByPhone Limited is het rechtsgebied het Verenigd Koninkrijk, in het geval van PayByPhone SAS is het Frankrijk, in het geval van PayByPhone Suisse AG is het Zwitserland en in het geval van Sunhill Technologies GmbH is het Duitsland.  Niettegenstaande het bovenstaande, gaat u ermee akkoord dat het niettemin toelaatbaar is dat PayByPhone in elk rechtsgebied om een billijke voorziening vraagt. U gaat er ook mee akkoord om alle lokale wetten, regels en voorschriften na te leven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot die welke van toepassing zijn op online gedrag en aanvaardbare internetinhoud.

21. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendommen in de app, op de website en in de services zijn de exclusieve eigendommen van PayByPhone en onze dochterondernemingen of andere vertegenwoordigers (indien van toepassing) samen met eventuele goodwill, afgeleide producten, nieuwe versies, verbeteringen, updates, wijzigingen, enz. van onze intellectuele eigendommen, zelfs als deze geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op uw ideeën, opmerkingen, suggesties, vragen, verzoeken en dergelijke.

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, verleent PayByPhone u geen expliciete of impliciete eigendomsrechten of andere rechten op enig intellectueel eigendom en al deze rechten worden door PayByPhone behouden. U bent aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die het gevolg is van een inbreuk door u op onze intellectuele eigendomsrechten.

Alle communicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot e-mails, afbeeldingen, audioclips, video's, grafische afbeeldingen en/of ander materiaal, die rechtstreeks of per kopie of anderszins van u naar PayByPhone of een van onze functionarissen, managers, werknemers, vertegenwoordigers, advocaten of agenten wordt gestuurd, en alle berichten op de websites, worden het eigendom van PayByPhone na de verzending ervan. U verleent ons het eeuwigdurende en onherroepelijke recht om dit materiaal zowel openbaar als niet-openbaar te gebruiken, met inbegrip van de daarin opgenomen identificerende informatie, op welke manier dan ook en dit kosteloos.

PayByPhone en andere merken die op onze app en website worden vermeld, zijn geregistreerde handelsmerken van PayByPhone Limited of van onze dochterondernemingen in Canada, de Verenigde Staten en andere landen. Andere afbeeldingen, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts en servicenamen van PayByPhone zijn handelsmerken of handelsimago's van PayByPhone Technologies Inc. of van onze dochterondernemingen. De handelsmerken en de handelsimago's van PayByPhone mogen niet op zo een manier worden gebruikt in samenhang met andere producten of services die niet van PayByPhone zijn, dat het leidt tot verwarring bij de klanten of op een manier waarop PayByPhone blaam toekomt of in diskrediet wordt gebracht. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van PayByPhone of onze dochterondernemingen die op onze website verschijnen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door PayByPhone of onze dochterondernemingen.

22. Allerlei

U mag deze overeenkomst niet toewijzen, overdragen of in sublicentie geven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PayByPhone. Wij kunnen onze rechten uit hoofde van deze overeenkomst te allen tijde overdragen.

Het gebruik van het account is onderworpen aan alle toepasselijke regels en gebruiken van alle betalingsverwerkers, betalingsuitvoerders of andere organisaties die betrokken zijn bij transacties.

Wij doen geen afstand van onze rechten door deze op enig moment uit te stellen of niet uit te oefenen.

Indien een bepaling van deze overeenkomst door een rechtbank onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen alle andere bepalingen nog steeds van kracht zijn.

Als we juridische stappen tegen u ondernemen, omdat u de voorwaarden van deze overeenkomst schendt, moet u de redelijke advocaatkosten en andere proceskosten betalen. Uw aansprakelijkheid voor vergoedingen en kosten zal in geen geval het wettelijk toegestane maximum overschrijden.

Wanneer u de app downloadt op uw toestel, bent u mogelijk onderworpen aan licenties en/of gebruiksvoorwaarden die door dit mobiel toestel, de fabrikant van de originele apparatuur (OEM) of de voertuigfabrikant zijn opgesteld voor uw algemeen gebruik van het toestel en de apps die u ermee hebt gedownload. Deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de voorwaarden van die van het mobiel toestel, de OEM of de voertuigfabrikant, al naargelang het geval.

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden, het Privacybeleid, de Juridische Kennisgeving en het Cookiebeleid de volledige overeenkomst vormen van de partijen hierbij met betrekking tot het onderwerp hiervan, en dat alle eerdere overeenkomsten, afspraken, verklaringen en toezeggingen met betrekking tot dit onderwerp, ofwel mondeling of schriftelijk, hierbij worden vervangen en in hun geheel beëindigd en dat ze verder niet van kracht zijn of gelden.

Sommige pagina's op onze website bevatten links naar websites van derden. Deze websites van derden worden beheerst door hun eigen privacyverklaringen en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot hun gegevenspraktijken. U moet de privacyverklaring van deze websites van derden raadplegen, voordat u persoonlijk identificeerbare gegevens aan hen verstrekt.

We kunnen deze Algemene voorwaarden, het Privacybeleid, de Juridische Kennisgeving, het Cookiebeleid of een deel van de services op elk moment wijzigen of intrekken. U wordt op de hoogte gebracht van elke wijziging in de manier waarop de toepasselijke wetgeving voorziet vóór de effectieve datum van de wijziging, inclusief via e-mail of door het plaatsen van een dergelijke update op onze websites of app. Al deze aanpassingen, updates, wijzigingen, vervangingen, versies of herzieningen zijn onmiddellijk na het plaatsen ervan op onze website of onze app, van kracht. U gaat er specifiek mee akkoord om een dergelijke kennisgeving van wijziging te accepteren via e-mail aan het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt. Als de wijziging echter om veiligheidsredenen wordt doorgevoerd, kunnen wij deze wijziging zonder voorafgaande kennisgeving doorvoeren. Indien u besluit dat u niet langer akkoord gaat met wijzigingen of mededelingen op elektronische wijze, kunnen wij deze overeenkomst of de hierin beschreven kenmerken of diensten van het account te allen tijde annuleren of opschorten. Alle verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden naar het Privacybeleid, de Juridische Verklaring en alle andere servicekwesties zijn verwijzingen naar hetzelfde, overeenkomstig hun aanpassingen, updates, wijzigingen, vervangingen of herzieningen.

U kunt om het even wanneer contact met ons opnemen met uw mening over onze privacypraktijken of met vragen die betrekking hebben op uw persoonlijke informatie door ons te e-mailen via dpo@paybyphone.com.

23. Klantenservicecenters

Locatie

Telefoonnummer

E-mail

Adres

V.S. en Canada

604 642 4286

support@paybyphone.com

Suite 403
1168 Hamilton Street
Vancouver, BC
V6B 2S2
Canada

VK

0870 112 6412

uksupport@paybyphone.com

Bishops Court
17A The Broadway
Old Hatfield
AL9 5HZ

Australië en Nieuw-Zeeland

+61(0) 3 9592 8906

anz@paybyphone.com

69 New Street
Brighton 3186
Australië

Nederland

+31852250277, maandag tot zaterdag, 8:30-19:00 u., lokale tijd

support-nl@paybyphone.com

Saturnus 1, 3824 ME Amersfoort

Nederland

Frankrijk, Monaco en Zwitserland

01 74 18 13 13 13 13 13, maandag tot zaterdag, 8:30-19:00 u., lokale tijd

support@paybyphone.fr

62bis Avenue André Morizet

92100 Boulogne-Billancourt

België

+32+3228994222, maandag tot zaterdag, 8:30-19:00 u., lokale tijd

support@paybyphone.be

 

PayByPhone is eigendom van Volkswagen Finance Overseas B.V.

Ingangsdatum: 2020-09-04