PayByPhone streeft ernaar uw privacy te respecteren en alle toepasselijke gegevensbeschermingswetten en privacywetten na te leven. In dit Privacybeleid geven we een beschrijving van hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. 

Als deel van ons engagement jegens u, verzekeren we dat uw persoonsgegevens juist, vertrouwelijk en beveiligd blijven, geven we u toegang tot uw persoonsgegevens en kunt u ze corrigeren of verwijderen. Gelieve er rekening mee te houden dat wij uw persoonsgegevens voor de verwerking zullen overdragen naar Canada en aan bepaalde commerciële serviceproviders om zo onze services te kunnen aanbieden.

Wanneer u een account bij ons aanmaakt of onze services gebruikt, gaat u akkoord met dit Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden. Elke keer dat u uw account of onze services gebruikt of ons informatie verstrekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt volgens de huidige versie van dit Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden.  

Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid of met de Algemene Voorwaarden, maak dan geen account aan of gebruik onze services niet.

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, gelieve dan met ons contact op te nemen via dpo@paybyphone.com.

BIJZONDERE OPMERKINGEN BETREFFENDE KINDEREN

Onze services zijn niet bedoeld voor personen jonger dan zestien jaar.  Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u te weten komt dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder de gepaste toestemming, gelieve dan met ons contact op te nemen via dpo@paybyphone.com en we zullen stappen ondernemen om dergelijke gegevens te verwijderen en het account stop te zetten, zoals nodig geacht wordt.

Inhoudsopgave

 1. Wie verwerkt uw gegevens?
 2. Welke gegevens worden verwerkt?
 3. Waarom worden uw gegevens verwerkt?
 4. Hoe worden uw gegevens verwerkt?
 5. Met wie worden uw gegevens gedeeld?
 6. Naar wie worden uw gegevens overgedragen?
 7. Hoe worden uw gegevens veilig gehouden?
 8. Hoelang worden uw gegevens bewaard?
 9. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
 10. Definities.
 11. App-store; links naar andere websites.
 12. Toepasselijke wet.
 13. Wijzigingen aan dit beleid.
 14. Verdere vragen.
 15. Contactgegevens.

1. Wie verwerkt uw gegevens?

De primaire verwerker van uw persoonsgegevens is PayByPhone Technologies Inc., Incorporated in Canada, ongeacht in welk land u woont of vanuit welk land u de persoonsgegevens verstrekt.   U kunt een contract en account hebben bij PayByPhone Technologies Inc. (als u zich registreert in Canada of de Verenigde Staten of een telefoonnummer van die landen gebruikt), bij een van zijn dochterondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot PayByPhone Limited, Mobile Payment Services SAS, PayByPhone Suisse AG en Sunhill Technologies GmbH (als u zich registreert in een Europees land of een Europees telefoonnummer gebruikt) of bij PayByPhone Pty. Ltd. (als u zich registreert in Australië of Nieuw-Zeeland of een telefoonnummer van die landen gebruikt).  Naar al deze entiteiten wordt gezamenlijk verwezen als 'PayByPhone'.  In die toepasselijke grondgebieden wordt u door de wet beschermd en dit Privacybeleid laat deze wettelijke rechten onverlet.

PayByPhone streeft ernaar alle toepasselijke privacywetten ('gegevensbeschermingswetten') na te leven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG').

Zie sectie 7 hieronder voor informatie over de bijkomende verwerkers van uw persoonsgegevens.

2. Welke gegevens worden verwerkt?

We verzamelen en verwerken enkel persoonsgegevens die nodig zijn om een account aan te maken en om de door u verzochte service aan u te leveren en met u te communiceren.

U of iemand anders die u uw account laat gebruiken, verstrekt sommige van deze gegevens rechtstreeks bij het aanmaken van een account, het gebruiken van een service of wanneer u contact met ons opneemt voor ondersteuning, waaronder: 

 • mobiel telefoonnummer
 • kenteken van uw voertuig
 • factureringsgegevens (zoals creditcard- en bankkaartnummers en vervaldatums) (OPMERKING: We slaan geen CVV/CVC-beveiligingsnummers op onze servers op.)
 • wachtwoord
 • transactiegegevens
 • details over problemen die aangekaart zijn bij de klantenservice

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer u een andere partij, zoals uw werkgever, toelaat om met uw account te betalen voor parkeersessies door uw account aan het account van die persoon te koppelen en diens betaalmethode aan uw account toe te voegen, vragen we aan u of aan de eigenaar van het betaalmiddel om de volgende gegevens over u te verstrekken:

 • beroep 
 • lidmaatschap bij professionele verenigingen
 • e-mailadres van het werk
 • unieke gebruikersnaam
 • mobiel telefoonnummer van het werk
 • functiebenaming
 • afdeling
 • naam van het kantoor
 • kostenplaats van werknemer

Het kan ook zijn dat u ons bijkomende gegevens verstrekt wanneer u ervoor kiest uw account te openen aan de hand van informatie van services van derden waarover u al beschikt, waaronder:

 • uw instellingen en aanmeldgegevens van uw toestel
 • aanmeldgegevens van een app of platform van een derde

U kunt er ook voor kiezen om ons bijkomende gegevens te verstrekken om zo een service te bekomen of communicaties van ons te ontvangen, waaronder:

 • uw naam
 • uw postcode
 • uw locatie
 • het type voertuig
 • uw communicatievoorkeuren
 • uw e-mailadres
 • alle gegevens die betrekking hebben op uw vrijwillige deelname aan onze wedstrijden, promoties en onderzoeken, waaronder de demografische of arbeidsgerelateerde gegevens die u met ons wenst te delen

U kunt ten alle tijde stoppen ons te voorzien van dergelijke bijkomende gegevens door uw accountinstellingen in de app of op de website te wijzigen of door contact met ons op te nemen.

We verzamelen niet rechtstreeks ook andere gegevens, wanneer onze software interacties aangaat met uw toestel en wanneer we technologieën, zoals cookies en foutberichten, gebruiken. Hierbij kan het gaan om:

 • uw IP-adres en informatie over het toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services
 • uw Media Access Control-adres (MAC) 
 • de naam en de versie van uw besturingssysteem
 • de fabrikant en het model van uw toestel
 • uw taalvoorkeuren
 • het type en de versie van uw internetbrowser
 • de naam en de versie van de app die u gebruikt
 • websiteverkeergegevens
 • details over de landingspagina en de exit-pagina
 • details van uw sessie op pagina's van de website om een continue ervaring te kunnen bieden
 • details over wanneer u de app geïnstalleerd en gedeïnstalleerd hebt

Gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie.

Soms verkrijgen we ook gegevens over u van derden (waaronder beheerders van parkeerplaatsen, betalingsfaciliteiten, handhavingsinstanties van parkeerplaatsen en hardware-/softwareproducenten). Bijvoorbeeld:

 • wanneer u een creditcard of betaalkaart bij ons registreert om onze service te kunnen gebruiken, zullen we kaartautorisatie- en fraudescreeningservices gebruiken om te controleren of de gegevens van uw kaart overeenkomen met de andere informatie die u aan ons verstrekt hebt en of de kaart niet als verloren of gestolen opgegeven is.
 • Wanneer u kiest voor Autopass, een service waarmee u automatisch kunt betalen voor uw parkeerplaats op plaatsen waar automatische kentekenherkenning ondersteund is, zullen we van de beheerder van de parkeerplaats het tijdstip krijgen waarop het voertuig de parkeerplaats binnenreed en verliet, en kan het zijn dat we van die tijdstippen een foto van het voertuig ontvangen.

3. Waarom worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken uw gegevens, zodat we u onze services kunnen aanbieden en met u kunnen communiceren.

Contractuele relatie

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot onze services (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de klantenservice, berichten over de veiligheid, de verwerking van betalingen, het sturen van ontvangstbewijzen en herinneringen aan het einde van de looptijd van uw parkeersessie) en met betrekking tot onze gerelateerde interne doeleinden (waaronder de administratie, het risicobeheer, de naleving, productontwikkeling, onderzoek, schuldinning, financiële audit, beveiliging en archivering), baseren we ons op de rechtmatige grond van de contractuele relatie die we met u hebben.

Toestemming

Wanneer we uw gegevens verwerken om met u te communiceren (onder andere over onze promoties en die van onze dochterondernemingen, nieuwsbrieven, evenementen in de regio's waar u onlangs geparkeerd hebt, services die betrekking hebben op het gebruik van voertuigen en wegen, en berichten inzake de veiligheid, doelgerichte advertenties en de marketing van services), baseren we ons op de rechtmatige grond van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en streven we ernaar om die toestemming op een rechtmatige manier te verkrijgen.

U kunt uw toestemming geven in de app, op de website of mondeling aan onze geautoriseerde vertegenwoordigers. Er zal u specifiek gevraagd worden of u ervoor kiest deze communicaties te ontvangen en u kunt ervoor kiezen om sommige, alle of geen van deze communicaties te ontvangen. 

Tenzij het type gebruik noodzakelijk is voor ons om de services te verstrekken, zult u het recht hebben om te allen tijde uw toestemming voor een dergelijk gebruik in te trekken (hierover meer verder in dit beleid), alsook voor alle types berichten, door u aan te melden op uw account op de website, in de app of door telefonisch contact op te nemen met ons klantenservicecenter. U hebt ook de mogelijkheid om u voor de communicaties uit te schrijven iedere keer dat u er een ontvangt. Houd er rekening mee dat uw beslissing om uw toestemming te weigeren of in te trekken voor bepaalde gebruiken van uw persoonsgegevens of bepaalde types communicaties, ons vermogen om een bepaalde service of product te verstrekken, kan beperken.

Behoudens de gegevensbeschermingswetten mogen we uw persoonsgegevens zonder uw toestemming verzamelen, gebruiken, opslaan of delen in de volgende beperkte omstandigheden:

 • wanneer dat gevraagd wordt door lokale overheidsinstanties in noodsituaties die het leven, de gezondheid of de persoonlijke veiligheid van een persoon in het gedrang brengen, zoals voor noodwaarschuwingen voor tsunami's of aardbevingen. 
 • wanneer de persoonsgegevens beschikbaar zijn in een openbare bron (bijv. een telefoongids).
 • om onszelf en andere gebruikers tegen fraude te beschermen.
 • om een vermeende inbreuk van een overeenkomst of een overtreding van de wet te onderzoeken.
 • wanneer een dergelijke verzameling, gebruik of onthulling van persoonsgegevens toegestaan of vereist is door de wet.

Rechtmatig belang

Wanneer dat door de wet is toegestaan, zullen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons rechtmatig belang, bijvoorbeeld wanneer we contact met u opnemen aangaande nieuwe productaanbiedingen en wanneer we klanttevredenheidsenquêtes uitvoeren om onze services te verbeteren. Voor dit type verwerking zullen we altijd rekening houden met het effect van een dergelijke verwerking op uw fundamentele rechten en vrijheden, en als we van mening zijn dat de communicatie een inbreuk vormt op uw rechten, zullen we die communicatie stopzetten.

U kunt ervoor kiezen om u uit te schrijven van op het rechtmatig belang gebaseerde communicaties door u aan te melden op uw account, op de website of in de app. Houd er rekening mee dat uw beslissing om u uit te schrijven ons vermogen om een bepaalde service of een bepaald product aan u te verstrekken, kan beperken.

4. Hoe worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor er een rechtmatige basis bestaat.

Sommige verwerkingsactiviteiten die geassocieerd zijn met het doel om services aan u te verstrekken, zijn onder andere:

 • uw account aanmaken.
 • de service uitvoeren.
 • navigatieservices naar uw parkeerplaats verstrekken.
 • parkeerinformatie op of in de nabijheid van uw locatie verstrekken.
 • notificaties over het einde van uw parkeersessie naar u sturen.
 • uw transacties mogelijk maken en verwerken en er een dossier over bijhouden.
 • optreden als erkende verkoper voor bepaalde transacties.
 • onbetaalde bedragen die u aan ons verschuldigd bent, innen of proberen te innen.
 • het ontvangstbewijs van uw transacties naar u sturen.
 • u voorzien van uw parkeergeschiedenis.
 • de communicatie tussen u en PayByPhone mogelijk maken.
 • u voorzien van klantenondersteuning. 
 • samenwerken met de desbetreffende autoriteiten (bijvoorbeeld met betrekking tot uw parkeerboetes).
 • het gebruik van de app en de service analyseren en monitoren en uw ervaring verbeteren en personaliseren.
 • storingen, defecten of problemen die u mogelijk ondervindt bij het gebruik van onze app of de services, onderzoeken en oplossen.
 • de beveiliging van de app en de services verzekeren, fraude vermijden en onze beleidslijnen afdwingen.
 • alle toepasselijke wetten naleven en de wetshandhavingsinstanties helpen volgens de toepasselijke wetgeving.
 • samenwerken met u om uw account stop te zetten en enkel uw persoonsgegevens bewaren, wanneer we dergelijke gegevens verplicht moeten bewaren volgens de wet of ten gevolge van onze andere overeenkomsten.
 • antwoord bieden op mogelijke geschillen of rechtsprocedures van om het even welke aard tussen u en PayByPhone.
 • de vereiste rapporten verstrekken aan onze financiële partners of serviceproviders.
 • sets van geanonimiseerde gegevens aanmaken voor interne, externe, commerciële en analytische doeleinden.
 • andere activiteiten uitvoeren met uw toestemming.

Sommige verwerkingsactiviteiten die geassocieerd zijn met het doel om met u te communiceren, zijn onder andere:

 • u updates, kennisgevingen, mededelingen en bijkomende informatie over onze services verstrekken.
 • enquêtes, wedstrijden, vragenlijsten, kortings- of beloningsprogramma's, sweepstakes of andere promoties houden voor onze doeleinden.
 • u marketing- en reclamemateriaal en andere inhoud sturen en u voorzien van informatie en advertenties over aanbiedingen, kortingen en andere voor u relevante services of voor services waarvan wij denken dat ze u ze wel interessant vindt.
 • u updates, kennisgevingen, mededelingen en bijkomende informatie sturen met betrekking tot andere producten en services of met betrekking tot producten en services van onze dochterondernemingen of van derden.
 • enquêtes, wedstrijden, vragenlijsten, kortings- of beloningsprogramma's, sweepstakes of promoties houden van onze dochterondernemingen of derden.

5. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

We zullen uw persoonsgegevens nooit gebruiken of openbaar maken, tenzij we daarvoor een rechtmatige basis hebben. 

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan partijen die niet behoren tot PayByPhone. We zullen geen klantenlijsten of persoonsgegevens verhuren aan of uitwisselen met partijen die niet behoren tot PayByPhone en hen er ook geen licentie voor geven, tenzij in de gevallen die hieronder beschreven staan.

Er zullen geen persoonsgegevens gedeeld worden met derden, behalve wanneer dat vereist is om services aan u te verstrekken of wanneer u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. We mogen: 

 • uw voertuiggegevens sturen aan de beheerders van parkeerplaatsen en de handhavingsinstanties van parkeerplaatsen om uw parkeersessies te bevestigen.
 • bepaalde gegevens sturen aan derde serviceproviders die ons helpen bij de uitvoering van onze services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot websitehosting, gegevensopslag, gegevensanalyses, vastlegging van gebeurtenissen, informatietechnologie, klantenservice, gebruikersanalytics, e-mailbezorging, het sturen van berichten en audits en schuldinning.
 • uw creditcard- en betaalkaartgegevens sturen aan onze betalingsverwerkers.
 • bepaalde informatie sturen aan de politie, veiligheidsdiensten, bevoegde overheids-, intergouvernementele of supranationale instanties, bevoegde instanties, diensten of regelgevings- of zelfregulerende instanties of organisaties of andere derden, wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat het gepast is om samen te werken met betrekking tot onderzoeken naar fraude of andere illegale activiteiten of mogelijke illegale activiteiten of om onderzoek te voeren naar overtredingen van onze algemene voorwaarden.
 • bepaalde informatie sturen naar auditors in verband met onafhankelijke audits van onze financiële overzichten en activiteiten. Deze auditors mogen geen persoonlijke identificeerbare informatie gebruiken voor secundaire doeleinden.
 • uw persoonsgegevens delen met een potentiële koper van PayByPhone (of van de meerderheid van diens activa) of bij een fusie, reorganisatie of interne overname.
 • gegevens sturen naar onze dochterondernemingen, waaronder bijvoorbeeld leden van de Volkswagen Group, zoals dat door de wet toegestaan is. Alle persoonsgegevens die betrekking hebben op u en die wij verstrekken aan onze dochterondernemingen, zullen door die dochterondernemingen behandeld worden overeenkomstig dit beleid en wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het gezamenlijk gebruik van persoonsgegevens.
 • geaggregeerde statistische gegevens openbaar maken voor statistische doeleinden of voor doeleinden die te maken hebben met public relations. We mogen bijvoorbeeld openbaar maken dat een specifiek percentage van onze gebruikers met een blauwe auto rijdt. Deze geaggregeerde informatie is echter niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.
 • bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derde partners die de gegevens gebruiken om aan mobiliteit gerelateerde analytics uit te voeren, waaronder bijvoorbeeld parkinganalytics en voorspellingen van de bezettingsgraad, alsook rapporten over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.
 • informatie delen met de partij die met uw account betaalt voor de parkeersessies door uw account met uw toestemming aan zijn/haar account te koppelen en zijn/haar betaalmethode aan uw account toe te voegen.  De gedeelde informatie omvat gegevens die van u verzameld zijn, verzamelde gegevens over de transactie voor de parkeerplaats en andere transacties, waaronder uw financiële gegevens, gegevens die verzameld zijn van uw mobiele toestellen en afgeleide gegevens die gebruikt en opgeslagen worden in de PayByPhone-databases, voor zover dergelijke gegevens betrekking hebben op het gebruik van een betaalmethode van een derde die toegevoegd is aan uw account. De gegevens zullen hoofdzakelijk gedeeld worden voor de verificatie van de transacties die betaald zijn met betaalmethoden van derden en voor het genereren van parkeeractiviteitsrapporten voor die derde. 

6. Naar wie worden uw gegevens overgedragen?

We zullen uw persoonsgegevens overdragen naar PayByPhone in Canada, ongeacht in welk land u woont of vanuit welk land u de persoonsgegevens verstrekt.

De overdracht van uw persoonsgegevens verloopt op een beveiligde manier en in naleving van de gegevensbeschermingswetten.

Als u vrijwillig deelneemt aan onderzoek van PayByPhone, zullen uw persoonsgegevens opgeslagen worden in de Verenigde Staten.

Het kan ook zijn dat we uw persoonsgegevens overdragen naar derde leveranciers in andere landen om bepaalde delen van onze service aan u te kunnen verstrekken. In onze overeenkomsten met deze partijen eisen we van hen dat ze uw persoonsgegevens beschermen en dat ze de gegevensbeschermingswetten naleven. 

Uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor regelgevings- en wetshandhavingsinstanties en voor de nationale veiligheidsdiensten van die rechtsgebieden en kunnen openbaar gemaakt worden in overeenstemming met de wetten van die landen. 

7. Hoe worden uw gegevens veilig gehouden?

We hebben de gepaste technische en organisatorische beschermingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, verzameling, gebruik, openbaarmaking, kopieën, wijzigingen, verwijdering of soortgelijke risico's. 

PayByPhone past de volgende beveiligingsmaatregelen toe:

 • alle persoonsgegevens van gebruikers worden elektronisch opgeslagen in een versleutelde database van PayByPhone die beschermd wordt door een firewall.
 • De service van PayByPhone wordt gehost op een beveiligde serveromgeving die gebruikmaakt van een firewall en andere geavanceerde technologieën om storingen of toegang van buitenaf te vermijden.
 • De fysieke toegang tot de database waarin de persoonsgegevens opgeslagen zijn en tot de servers waarop de service van PayByPhone gehost wordt, wordt 24/7 bewaakt door bewakingspersoneel dat enkel geautoriseerd personeel toelaat tot de database en enkel personeel dat die toegang nodig heeft, is toegelaten.
 • PayByPhone voldoet aan niveau 1 van de PCI-gegevensbeveiligingsnorm met een robuust beveiligingsproces voor de gegevens van betaalkaarten en andere persoonsgegevens, waaronder de preventie, detectie en geschikte reactie op beveiligingsincidenten. 
 • De parkeertransacties die via onze services verwerkt worden, worden versleuteld aan de hand van x-bit-SSL-technologie (Secure Socket Layer) (bijvoorbeeld 128 bit).
 • PayByPhone gebruikt de geschikte beveiligingsmaatregelen bij het vernietigen van de persoonsgegevens van klanten, zoals het verwijderen van elektronisch opgeslagen informatie. 

We zullen onze beveiligingsbeleidslijnen en -maatregelen constant evalueren en updaten volgens de technologische veranderingen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens continu beveiligd zijn. 

8. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

PayByPhone zal uw gegevens bewaren in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

We zullen uw persoonsgegevens (waaronder de informatie die betrekking heeft op elke parkeersessie en op elke transactie) bewaren voor zolang dat redelijkerwijs nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de informatie verzameld is of voor zolang dat vereist is door de wet.

Als u bij ons een account aanmaakt, zullen we uw persoonsgegevens bijhouden voor zolang dat account bestaat. Als u uw account sluit, zullen we uw account in onze database markeren als 'gesloten', maar is het mogelijk dat we bepaalde informatie nog bewaren voor zolang dat nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, ofwel voor een periode van zeven jaar, hetgeen het kortst is.

9. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

 

U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris via dpo@paybyphone.com voor verzoeken die betrekking hebben op de hieronder beschreven rechten.  PayByPhone zal het verzoek binnen de dertig werkdagen behandelen, of een schriftelijke kennisgeving verstrekken indien er extra tijd nodig is om het verzoek in te willigen. 

Toegang

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en te weten hoe PayByPhone ze gebruikt en aan wie PayByPhone ze bekend maakt. Deze regel is onderhevig aan bepaalde beperkte uitzonderingen. 

We kunnen dit recht uitoefenen door u toegang te geven tot uw account op de website of de app. U kunt ook contact met ons opnemen met een verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens en we zullen alle redelijke stappen ondernemen om u bij te staan bij uw legitiem verzoek tot toegang. Het eigenlijk beheer van de persoonsgegevens en andere klantgegevens ligt bij PayByPhone. 

Alle verzoeken om toegang te krijgen tot persoonsgegevens, moeten bij PayByPhone schriftelijk ingediend worden en moeten voldoende details bevatten om de persoonsgegevens waartoe u toegang wilt, te identificeren. 

Het is mogelijk dat PayByPhone u verzoekt om uw identiteit te verifiëren.  Het is mogelijk dat PayByPhone niet in staat is om antwoord te geven op een verzoek voor toegang tot uw gegevens. Als een verzoek volledig of gedeeltelijk geweigerd wordt, zullen we u schriftelijk op de hoogte stellen over de redenen voor die weigering en over welke verdere stappen u nog kunt ondernemen.

Rectificatie

U hebt het recht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist zijn.

We leveren de redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van al onze gebruikers juist en volledig blijven. Als u een account hebt, voorzien we u van de tools waarmee u de persoonsgegevens die met uw account geassocieerd zijn, kunt bekijken en wijzigen. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren. 

Alle verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, moeten schriftelijk ingediend worden en moeten voldoende details bevatten om de persoonsgegevens en de correctie te kunnen identificeren. Als er aangetoond is dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, zullen we voor zover dat praktisch haalbaar is en zodra dat haalbaar is, uw persoonsgegevens corrigeren en de gecorrigeerde gegevens sturen naar alle organisaties waaraan we de persoonsgegevens tijdens het voorbije jaar hebben bekend gemaakt. Als er geen correctie wordt uitgevoerd, zullen we uw verzoek tot correctie bijhouden in uw dossier. 

Verwijdering

U hebt het recht om van PayByPhone de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen.  

U kunt te allen tijde uw account verwijderen en de app deïnstalleren. U kunt ook aan PayByPhone vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Alle verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen moeten schriftelijk ingediend worden en moeten voldoende details bevatten om de persoonsgegevens en de gevraagde verwijdering te kunnen identificeren. 

Indien u uw account en de app verwijdert of een verwijdering vraagt van uw persoonsgegevens, zullen we de commercieel redelijke inspanningen leveren om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te wissen. Het kan echter zijn dat we niet in staat zijn sommige van uw persoonsgegevens te verwijderen, als het gaat om persoonsgegevens die nog steeds nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of om te voldoen aan een wettelijke verplichting van PayByPhone. We kunnen ook de geanonimiseerde gegevens die we voorheen verzameld hebben toen u uw account nog had, bewaren, gebruiken en delen.

Toestemming intrekken (wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming)

Zoals hierboven vermeld, kunt u, wanneer PayByPhone zich baseert op toestemming als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, uw toestemming te allen tijde intrekken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

 • voor bepaalde types sms-berichten of e-mails kunt u uw voorkeuren wijzigen in de toestemmingen van uw account via de instellingen in de app. 
 • voor e-mails kunt u klikken op de link 'Uitschrijven' in de e-mail. 
 • voor pushberichten kunt u de instelling op uw mobiel toestel wijzigen.
 • voor cookies op de website kunt u de instructies in uw browser volgen. 
 • voor de verzameling van locatiegegevens kunt u uw locatietoegang tot onze app wijzigen aan de hand van de instellingen van uw mobiel toestel en door uw accountinstellingen aan te passen. 

Gelieve er rekening mee te houden dat het wijzigen van uw toestemming kan resulteren in een wijziging aan uw services en ervaring.

Een klacht indienen

U hebt het recht om met PayByPhone te communiceren over eventuele problemen die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De gegevensbeschermingsfunctionaris is verantwoordelijk om te verzekeren dat PayByPhone dit Privacybeleid en de gegevensbeschermingswetten naleeft. U moet alle klachten, bezorgdheden of vragen over de naleving door PayByPhone schriftelijk sturen naar de privacyfunctionaris, van wie u de contactgegevens hieronder vindt. 

U kunt ook schrijven naar de Privacy Commissioner van Canada of naar de toezichthoudende instantie voor privacy in uw land. 

10. Definities

 • Account - Een account bij de PayByPhone-parkeerservice dat door u is geopend in de app, op de website of door te bellen naar ons klantenservicecenter.
 • Geanonimiseerde gegevens - Anonieme, statistische of geaggregeerde gegevens op een gedeïdentificeerde basis (zoals anonieme locatiegegevens, inschrijvingsaantallen, informatie over demografische groepen, enz.) in een vorm die de identificatie van een specifieke gebruiker niet mogelijk maakt. 
 • ANPR – De automatische kentekenherkenningsfunctie die (1) vóór de betaling een geabonneerd voertuig identificeert als een voertuig dat mag parkeren op de deelnemende parkeerfaciliteiten zonder dat er een actie die normaal gezien moet worden uitgevoerd, moet worden ondernomen om de ingang te openen en (2) automatisch het tijdstip van inrijden en uitrijden in en uit de deelnemende parkeerfaciliteit registreert en de parkeerduur en de kosten van de parkeersessie automatisch berekent met als doel de initiatie van de betaling.
 • App - De mobiele PayByPhone-parkeerbetaalapplicatie en andere applicaties die we kunnen ontwikkelen.
 • Autopass – De service van PayByPhone die u kunt kiezen voor uw voertuig of voertuigen in de app, op de website of via het klantenservicecenter, en waarmee u automatisch kunt betalen voor uw parkeerplaats op de deelnemende parkeerfaciliteiten die ANPR ondersteunen.
 • Cookies - De kleine gegevensbestanden op uw computer of op andere toestellen die bestaan uit cookies, pixeltags, e-tags, 'flashcookies' of andere lokale opslagelementen, verstrekt door uw browser of geassocieerde applicaties.
 • Parkeerstraffen - Parkeerboetes, kennisgevingen van overtredingen, dagvaardingen of straffen; het vastzetten van uw wiel door de politie, het wegtakelen van uw auto, of inbeslagneming; of een andere afdwinging van de parkeervereisten voor voertuigen. 
 • Parkeersessie - De parkeerservice die u verkrijgt van een faciliteitsbeheerder binnen de transactie.  De details van een parkeersessie kunnen bestaan uit: locatie, kenteken, begintijd parkeersessie, eindtijd parkeersessie en zijn normaal gezien gekoppeld aan een betaling.
 • Betaalgegevens - Gegevens van om het even welk type die nodig zijn om betalingen uit te voeren met creditcards, betaalkaarten, digitale portefeuilles, via de app en op de website en alle andere betaalmethoden die nu of in de toekomst aanvaard zijn door PayByPhone met betrekking tot om het even welke transactie.
 • Persoonsgegevens - Gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Een identificeerbaar natuurlijk persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, vooral door verwijzing naar een identificator, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator. Merk op dat niet alle persoonlijke informatie die gedeeld wordt met PayByPhone, beschouwd wordt als persoonsgegevens.
 • Privacyfunctionaris - De persoon die aangesteld is als verantwoordelijke om te verzekeren dat PayByPhone dit Privacybeleid en de toepasselijke privacywetten naleeft en van wie de contactgegevens vermeld staan in de onderstaande sectie. 
 • Services - Alle services die door PayByPhone worden aangeboden, waaronder die services waarmee u in overeenstemming met de algemene voorwaarden kunt betalen voor een parkeersessie bij deelnemende parkeercliënten, waaronder Autopass, door gebruik te maken van onze app, websites, Application Programming Interfaces (API's), backend-technologieën, producten, services, inhoud, functies, applicaties, IVR-systeem, PayByPhone Portal, PayByPhone Business Portal en eventuele toekomstige updates, wijzigingen of aanvullingen daarop.
 • Website - Alle door PayByPhone geëxploiteerde websites, waaronder https://www.paybyphone.comhttps://www.paybyphone.frhttps://www.paybyphone.co.ukhttps://www.paybyphone.ch, alsook eventuele opvolgers van dergelijke websites.
 • Algemene voorwaarden - Onze Algemene Voorwaarden die door u worden geaccepteerd en aangenomen bij het openen van een account of het gebruik van de services en die van toepassing zijn op uw gebruik van de app en de services.
 • Transacties – Iedere keer dat u aan de hand van onze app of services een transactie voor een parkeersessie start, betaalt, eindigt of uitvoert.

11. App-store; links naar andere websites

Uw app-store (bijv. iTunes of Google Play) kan bepaalde informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de app, zoals persoonsgegevens, betaalgegevens, geolocatiegegevens en andere op het gebruik gebaseerde gegevens. Wij hebben geen controle over de verzameling van dergelijke informatie door een appstore van een derde partij en een dergelijke verzameling of gebruik zal onderhevig zijn aan de toepasselijke privacybeleidslijnen van die derde.

Sommige pagina's op de website en de app bevatten links naar websites van derden. Deze websites van derden worden beheerst door hun eigen privacyverklaringen en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot hun gegevenspraktijken. U moet de privacyverklaring van deze websites van derden raadplegen, voordat u persoonlijk identificeerbare gegevens aan hen verstrekt. PayByPhone is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op die websites van derden. We bevelen u ten sterkste aan geen persoonlijke informatie te delen over uw account op socialmediawebsites, waaronder uw accountnummer of wachtwoord.

12. Toepasselijk recht

Alle zaken die betrekking hebben op dit Privacybeleid, vallen in alle opzichten onder de wetten van de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken en alle geschillen zijn onderhevig aan die jurisdictie. Die bevoegde rechtbanken bevinden zich in het rechtsgebied waarin de PayByPhone bij wie u een overeenkomst en een account hebt, gedomicilieerd is (met uitzondering van PayByPhone Pty. Ltd), met uitsluiting van de toepassing van tegenstrijdigheden tussen wetsconflictprincipes en/of regels.  In het geval van PayByPhone Technologies Inc. en PayByPhone Pty. Ltd. is het betreffende rechtsgebied de provincie British Columbia, Canada (onderhevig aan de bepalingen van de Consumer Protection Act die van toepassing is op de inwoners van Quebec), in het geval van PayByPhone Limited is het rechtsgebied het Verenigd Koninkrijk, in het geval van Mobile Payment Services SAS is het Frankrijk, in het geval van PayByPhone Suisse AG is het Zwitserland en in het geval van Sunhill Technologies GmbH is het Duitsland.  Niettegenstaande het bovenstaande, gaat u ermee akkoord dat het niettemin toelaatbaar is dat PayByPhone in elk rechtsgebied om een billijke voorziening vraagt. U gaat er ook mee akkoord om alle lokale wetten, regels en voorschriften na te leven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot die welke van toepassing zijn op online gedrag en aanvaardbare internetinhoud. 

13. Wijzigingen aan dit beleid

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde aanpassen, updaten, wijzigen, vervangen of herzien door deze updates te communiceren aan u en ze op onze website te plaatsen. Al deze aanpassingen, updates, wijzigingen, vervangingen, versies of herzieningen zijn onmiddellijk na het plaatsen ervan op onze website van kracht. Alle verwijzingen in dit Privacybeleid naar de Algemene Voorwaardende Juridische Verklaring en alle andere servicekwesties zijn verwijzingen naar hetzelfde, naargelang hun aanpassingen, updates, wijzigingen, vervangingen of herzieningen.

14. Verdere vragen

U kunt om het even wanneer contact met ons opnemen met uw mening over onze privacypraktijken of met vragen die betrekking hebben op uw persoonlijke informatie door ons te e-mailen via dpo@paybyphone.com.

15. Contactgegevens

Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris van PayByPhone:

Locatie

Adres

E-mail

V.S. en Canada

Suite 403
1168 Hamilton Street
Vancouver, BC
V6B 2S2
Canada

dpo@paybyphone.com

 

VK

Bishops Court
17A The Broadway
Old Hatfield
AL9 5HZ

dpo@paybyphone.co.uk

 

Frankrijk, Monaco en Zwitserland

62bis Avenue André Morizet

92100 Boulogne-Billancourt

dpo@paybyphone.fr

 

Nederland

Saturnus 1

3824 ME Amersfoort

Nederland

dpo@paybyphone.com

 

België

 

dpo@paybyphone.be

 

Australië en Nieuw-Zeeland

69 New Street

Brighton 3186

Australië

dpo@paybyphone.com

 

PayByPhone is eigendom van Volkswagen Finance Overseas B.V.  

Laatst bijgewerkt: 2020-09-04